BarcelonaGroepsReizen.nl "De specialist in Toerisme Barcelona"

Privacy Policy

BarcelonaGroepsreizen.nl (onderdeel van Barcelona Housing Services SL) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Waar in deze privacyverklaring gesproken wordt met “we”, “wij” of “ons” wordt daarmee BarcelonaGroepsreizen.nl bedoeld. Wij zijn de partij die jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en ook beschermt. Als BarcelonaGroepsreizen.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

In sommige gevallen worden er de volgende aanvullende gegevens gevraagd:

Wanneer je onze website bezoekt

Informatie over je aankopen, zoals wat je hebt gekocht, waar en wanneer je het hebt gekocht, hoe je ervoor hebt betaald en andere betaalinformatie.

Het verwerken van persoonsgegevens

We verwerken de verstrekte persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:

Bij BarcelonaGroepsreizen.nl willen we dat je onze diensten altijd veilig kunt gebruiken. Daarom houden we toezicht op het gebruik ervan. Dat doen we om je persoonsgegevens te beschermen en om fraude, andere misdrijven en het misbruik van onze diensten op te sporen en tegen te gaan.

We kunnen persoonsgegevens gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen of vergelijkbare incidenten en voor medische en verzekeringsdoeleinden.

Ook gebruiken we persoonsgegevens voor marktonderzoek en research & development binnen BarcelonaGroepsreizen.nl. We zijn altijd bezig om ons productaanbod, onze diensten, IT-systemen, beveiliging, kennis en de manier waarop we met je communiceren te ontwikkelen en te verbeteren.

Om je te informeren over voor jou relevante reisaanbiedingen en nieuws.

Wanneer je bij ons boekt of je inschrijft, ontvang je af en toe van ons een e-mail met relevante aanbiedingen of nieuws over onze diensten.

Je kunt je ieder moment voor deze berichten afmelden. Dat kan met de ‘afmelden’-link in onze mails, telefonisch (+34932139648) of beter via e-mail (info apestaartje barcelonagroepsreizen.nl).

Ontvang je liever geen gepersonaliseerde informatie van ons? Dan kun je je voorkeuren altijd online, telefonisch of schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) doorgeven. We passen onze gegevens dan zo snel mogelijk aan. Het personaliseren van persoonsgegevens besteden wij uit aan derde partijen, zoals Google en Facebook. 

De partijen welke wij mee samenwerken voldoen aan de gestelde richtlijnen van de Europese wetgeving omtrent persoonsgegevens (AVG/ GDPR). De verantwoordelijkheid voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens ligt bij de partijen zelf. Mocht je toch een verzoek tot inzage willen doen, dan kun je dit verzoek aan BarcelonaGroepsreizen.nl richten, zodat wij contact opnemen met deze derde partijen voor het inwilligen van je verzoek.

Het delen van persoonsgegevens met derde partijen

Voor het vastleggen van jouw boeking bij onze verschillende leveranciers, delen we jouw persoonsgegevens met de volgende partijen (wanneer van toepassing bij je boeking):

Uiteraard worden alleen de voor jouw reis noodzakelijke gegevens gedeeld, dit zijn in alle gevallen:

Wanneer dit van toepassing is op jouw boeking wordt de volgende informatie doorgegeven:

Voor het genereren van klantfeedback

Om klantfeedback te kunnen genereren zouden jouw persoonsgegevens gedeeld kunnen worden met verschillende softwarebedrijven.

Voor het tonen van relevante aanbiedingen

Om relevante aanbiedingen aan je te kunnen tonen zouden jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met verschillende softwarebedrijven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen (verwerkers)overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Het beschermen van jouw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Bewaartermijn

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Daarna wissen we jouw persoonlijke gegevens. Wanneer we daarna toch nog gegevens willen gebruiken voor analytische, historische of andere zakelijke doeleinden, dan maken we jouw gegevens anoniem.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt de volgende rechten omtrent jouw persoonsgegevens:

Mochten de persoonsgegevens verbeterd, verwijderd of beperkt worden, dan moet dit bij de ontvanger aan wie de gegevens zijn verstrekt, kennisgegeven worden. Wanneer dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning kost, dan hoeft dit niet.

Verwijderen van je persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is BarcelonaGroepsreizen.nl (onderdeel van Barcelona Housing Services SL)

Indien je wilt dat BarcelonaGroepsreizen.nl (onderdeel van Barcelona Housing Services SL) jouw persoonsgegevens uit het systeem haalt, kun je:

Vragen, opmerkingen of klachten

Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan alsjeblieft contact met ons op. We doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met je persoonsgegevens. Als je toch een klacht hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door je schriftelijke klacht te richten aan de directie:

Contactgegevens

BarcelonaGroepsreizen.nl | Barcelona Housing Services SL)

Plaça Sanllehy 6, 2-2

08024 Barcelona

Spanje

E-mail: info apestaartje barcelonagroepsreizen.nl

Telefoon: +34932139648

Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Voordat we je verzoek of klacht in behandeling nemen, kunnen we je om extra informatie vragen om je identiteit te bevestigen. Ook als je namens iemand anders contact met ons opneemt, kunnen we je vragen om extra informatie. Dat doen we om er zeker van te zijn dat je gerechtigd bent zo’n verzoek of klacht in te dienen.

Disclaimer

Alle gepubliceerde pakketten op deze website worden uitgevoerd door:

BarcelonaGroepsreizen.nl (onderdeel van Barcelona Housing Services SL)

Plaça Sanllehy 6, 2-2

08024 Barcelona

Spanje

Op alle pakketten zijn voorwaarden van toepassing.

BarcelonaGroepsreizen.nl (onderdeel van Barcelona Housing Services SL) is tevens aangesloten bij STO reisgarantie.

Laatste update: juni 2018