BarcelonaGroepsReizen.nl "De specialist in Toerisme Barcelona"

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.barcelonagroepsreizen.nl (hierna BGR genoemd)

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Hoewel BGR zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

BGR garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij is van virussen.

BGR wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van BGR staan ook links naar websites van derden; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door BGR niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij BGR.

Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BGR.

Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Spaans recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Contact

Als je naar aanleiding van deze disclaimer nog vragen of opmerkingen hebt, dan kun je contact met ons opnemen via:

BarcelonaGroepsreizen.nl | Barcelona Housing Services SL

Plaça Sanllehy 6, 2-2

08024 Barcelona

Spanje

E-mail: info apestaartje barcelonagroepsreizen.nl

Telefoon: +34932139648

Disclaimer

Alle gepubliceerde pakketten op deze website worden uitgevoerd door:

BarcelonaGroepsreizen.nl (onderdeel van Barcelona Housing Services SL)

Plaça Sanllehy 6, 2-2

08024 Barcelona

Spanje

Op alle pakketten zijn voorwaarden van toepassing.

BarcelonaGroepsreizen.nl (onderdeel van Barcelona Housing Services SL) voldoet aan alle, door de Spaanse en Catalaanse overheid verplichte gestelde voorwaarden (garanties) om pakketreizen te kunnen aanbieden.

Laatste update: januari 2022